Hoedenexposities
-
 
BOEKEN
 
Tijdens exposities leggen wij, als u dat leuk vindt, onderstaande boeken met verhalen en gedichten neer, zodat bezoekers er in kunnen snuffelen
  
 Gedichten
 
Deze gedichten zijn van een trilling zo fijn
dat zij u raken in uw werkelijke zijn
Ze zijn niet bedoeld voor de hoed op uw hoofd
want daar regeert het denken in alles wat u gelooft.
Nee, deze woorden vanuit de Zilveren Stroom
maken contact met uw innerlijke schroom.
Zij gaan dwars door de rollen waarin u zich hult
en beroeren verlangens  nog onvervuld...
 
***
gedichten
Uit het boek 'Gedichten'
 
Ik ben
 
...in de diepste diepte van het nu,
maar ook in strelend zachte zomerwinden.
Maar zoek mij niet buiten u,
daar zult u mij niet vinden.
 
Ik ben in de vrieskou die bijt in uw gezicht,
maar ook in de omarming die uw last verlicht.
Ik ben in de glimlach op een vriendelijk gelaat.
Ik ben de bescherming op het pad dat u gaat.
 
Ik ben in u en u bent in mij,
U bent niet alleen, ik ben er altijd bij.
Zo word ik door u en u door mij omhuld
en is diep in uzelf dat u mij vinden zult.
 
***
  
De ezel en de klaproos 
Het boek heeft als leidraad: 'Word als een kind, dat nog tijd om te dromen vindt', en wil via verhalen en gedichten een mens weer in contact brengen met wie hij werkelijk is, met al zijn mogelijkheden, dromen en verlangens.
 
Het zijn verhalen en gedichten, die u even raken en zeggen:
'Komaan menslief, het is tijd om te ontwaken!'...
Gedicht bij het verhaal over de kruiwagen met oude ervaringen (uit De ezel en de klaproos)...
 
Het pasgeboren kind dat harten verovert
en zelfs op stugge gezichten een glimlachje tovert,
is niet een onbeschreven blad, zoals u misschien verwacht,
nee, het heeft een schat aan ervaring meegebracht.
Alleen het denken is leeg en daarom reageert het kind nog puur
vanuit zijn kabouter, vanuit de eigen natuur.
De deur naar de Wereld van de Wijsheid staat wagenwijd open
en het kind kan er ongehinderd naar binnen lopen.
Het gelooft de illusie van het aardse bestaan nog niet
en stelt zich geen vragen bij wat het met zijn innerlijke ogen ziet.
Maar in deze maatschappij, zo competitief en prestatiegericht,
verdwijnt de herinnering gaandeweg uit het zicht...
 
De boom
 
Op de aardse levensschool
staat de boom voor het 'stoffelijk bewustzijn' symbool.
Het is de kleur van de bril waardoor u kijkt,
die correspondeert met de trilling die uw bewustzijn heeft bereikt.
Het lichaam staat voor het huidige jasje dat u draagt
en in ieder leven wordt er opnieuw van u gevraagd
om in de boom van bewustzijn naar binnen te keren,
zodat u steeds meer over uw ware Ik kunt leren...
 
***
 
Deze boeken zijn online te bestellen voor €10,-per stuk + verzendkosten of te koop via de boekentafel tijdens een samenkomst
Meer informatie over de oorsprong van deze boeken vindt u op:
www.passage-school.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak simpel je website Eigen site maken